SERWIS

Przeglądy urządzeń grzewczych to główny element służący utrzymaniu ich na wysokim stopniu sprawności technicznej, gwarantujący bezpieczną eksploatację. Złe nastawy oraz zabrudzenie powodują utratę sprawności urządzenia, nie wspominając o nieprawidłowej pracy. Nawet najlepsze kotły bez bieżących przeglądów i konserwacji szybko tracą swą sprawność, a tym samym koszty użytkowania stają się coraz większe. Gdy dojdzie do poważnej awarii, może się okazać, że koszt naprawy urządzenia, w które sporo Państwo zainwestowali przekraczają jego wartość. Wniosek z tego jest następujący: lepiej zapobiegać (przez bieżącą konserwację) niż leczyć (dokonywać kosztownych napraw).
NASZA FIRMA ZAPEWNIA:

  • Fachowy montaż urządzeń firm: Vaillant, Viessmann, Buderus i  Saunier Duval

  • Uruchomienia

  • Przeglądy gwarancyjne

  • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

  • Części zamienne

OTRZYMALIŚMY ŚWIADECTWA AUTORYZACJI FIRM:

2

3

4

10


111
MAPA DOJAZDU